DANE
   HISTORIA
   LUDZIE
   JĘZYK
   KUCHNIA
   TURYSTYKA
   KSIĄŻKI
   FAQ
   SONDA
   INNE STRONY
   WIADOMOŚCI
   ARTYKUŁY
   KAWIARENKA
INNE
   O AUTORZE
 

Co musisz wiedzieć przed wjazdem na Islandię w czasie Covid-19

Wiele osób pyta nas, jak wygląda przekraczanie granicy Islandii w dobie pandemii koronawirusa. Poniższe informacje są aktualizowane na bieżąco, oto stan na dzień 23 kwietnia 2021:

 

Od 27 kwietnia Islandia ponownie zmieniają się przepisy graniczne w związku Covid-19, poniższe informacje zawierają te zmiany:

Wraca system "kolorów" państw i regionów. Polska jest w grupie 4 krajów oznaczonych jako czerwone. Oznacza to, że osoby przylatujące z naszego kraju automatycznie kierowane są do "hotelu kwarantanny".

Wszystkich przyjeżdżających na Islandię z innych państw obowiązuje 5-6 dniowa kwarantanna (poza wyjątkami opisanymi niżej). Dla tych osób powraca możliwość odbycia kwarantanny w domu, jednak osoby, które nie mają odpowiednich warunków, będą musiały odbyć ją w ośrodku (nie dotyczy osób z Polski).

Zapowiadana opłata za pobyt w ośrodku zostaje wycofana, przebywanie w jednym z hoteli kwarantanny będzie więc bezpłatne.

Nowe zasady dotyczą Islandczyków, osoby mieszkające na Islandii jak i przyjezdnych.

Rozporządzenie jasno stwierdza, że osoba na kwarantannie domowej musi być sama. Jeżeli w mieszkaniu przebywają inne osoby, również muszą zostać poddane kwarantannie.

Przebywającym w ośrodku kwarantanny przysługują spacery na świeżym powietrzu.

Dzieci urodzone w 2005 roku i starsze muszą być poddane testom na granicy. Jeżeli test okaże się negatywny, dziecko zostaje zwolnione z kwarantanny (osoby które z nią podróżowały, nadal muszą jej przestrzegać).

Przekraczając granicę Islandii nadal trzeba przedstawić negatywny wynik testu na obecność Covid-19. Akceptowane będą jedynie testy PCR, wykonane nie wcześniej niż 72 godziny przed wjazdem.

Wszyscy przyjezdni, którzy zostali zaszczepieni, lub posiadający dokument potwierdzający przejście infekcji, również są poddane testowi, ale nie muszą pozostać w kwarantannie.

Osoby zaszczepione są zwolnione z kwarantanny, ale od 1 kwietnia również muszą poddać się testowi na granicy. Osoby te nie musza robić testu przed wylotem.

Podobny los czeka osoby, których wynik pierwszego testu okaże się pozytywny.

Osoba przekraczająca granicę musi poddać się testowi (wymaz z nosa), a następnie zostanie zabrany na opisaną wyżej 5-6 dniową kwarantannę. Po tym czasie wykonywany jest kolejny test (oba bezpłatnie). Po otrzymaniu wyniku pozytywnego można opuścić miejsce izolacji.

Także osoby, które już przeszły infekcję, są zwolnione z kwarantanny, ale muszą wykonać bezpłatny test na granicy. Osoba tak powinna przedstawić test na obecność przeciwciał SARS-CoV-2/COVID-19 wykonane testem serologicznym ELISA. Wykonuje się go przez pobranie krwi, w Polsce kosztuje około 110 PLN. Test musi być w języku angielskim, lub należy przedstawić jego tłumaczenie. Na Islandii można go zrobić za 5000 ISK. Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów (po angielsku) znajdziecie tutaj.

Najwcześniej 3 doby przed przed przylotem należy wypełnić formularz on-line na stronie visit.covid.is

Jeżeli urzędnik na granicy nabierze najmniejszego podejrzenia, że zaświadczenie może być sfałszowane, osoba taka automatycznie kierowana jest do odbycia standartowej procedury, czyli test na granicy, 5-6 dni kwarantanny w zamknięciu i kolejny test.

Jeżeli przyjezdny zna datę powrotu, musi ją podać w formularzu. Jeżeli planowany pobyt jest krótszy niż czas kwarantanny, osoba taka będzie pod szczególną obserwacją, jako potencjalnie nieprzestrzegająca zasad kwarantanny.

Z obowiązującego zakazu tzw. "niepotrzebnych podróży" z obszarów wysokiego ryzyka Covid-19 są zwolnieni cudzoziemcy:

- których miejsce stałego pobytu znajduje się na Islandii, tzn. tu mieszkają;
- będący członkami rodzin obywateli Islandii lub osób z wymienionych powyżej;
- którzy są długoletnimi partnerami Islandczyków bądź osób legalnie mieszkających tu na stałe;
- którzy przedstawią zaświadczenie o szczepieniu lub wcześniejszym zakażeniu COVID-19.
Zakaz nie dotyczy ponadto:
- osób lecących przez Islandię transferem;
- pracowników służby zdrowia i domów opieki;
- osób przewożących towary (kurierów) lub dostarczających usługi (?);
- osób, których do podróży zmusiły nagłe okoliczności rodzinne;
- osób przybywających na zaproszenie instytucji islandzkich, personelu misji dyplomatycznych, przedstawicieli innych państw. personelu organizacji międzynarodowych (na zaproszenie), przedstawicieli wojskowych, personelu organizacji humanitarnych i ochrony ludności, a także członków rodzin ww. grup
-studentów (studiujących na Islandii);
- osób, które pilnie potrzebują wyjechać ze względów służbowych lub innych pilnych przyczyn związanych z pracą, pod warunkiem, że praca nie może zostać przełożona lub ukończona za granicą.

Mówiąc inaczej, te szerokie wyłączenia nie pozwalają na wjazd po prostu osobom, które planują wyłącznie pobyt turystyczny.

Wszelkie ew. wątpliwości są rozstrzygane przez urzędników na granicy Islandii, a nie w Warszawie!
Wciąż należy posiadać wynik testu PCR nie starszy niż 72 godziny.

Osoby z zaświadczeniem o szczepieniu lub posiadające tzw. przeciwciała są zwolnione z tego przepisu, ale również są poddwane testowi na granicy i muszą pozostać w izolacji domowej do otrzymania negatywnego wyniku testu z granicy.

Powyższe zasady dotyczą także przeprawy promowej z Danii.

Na Islandii nie ma obowiązku czy zaleceń noszenia maseczek na zewnątrz (wyjątkiem są instytucje, sklepy czy np. prom na Vestmannaeyar lub środki transportu, których zarządca zadecyduje o takim obowiązku).

Przed podróżą należy również szczegółowo zapoznać się z wytycznymi linii lotniczej i ich regulacji (np. obowiązku noszenia maseczki, etc.)

Zasady mogą być zmieniane w ciągu najbliższych tygodni i kolejnych miesięcy, dlatego należy na bieżąco sprawdzać informacje.

Ta strona będzie aktualizowana gdy pojawią się nowe informacje.

Więcej informacji na stronie www.covid.is

Więcej o samych miejscach izolacji

Więcej informacji w codziennych przeglądach dnia


Aktualizacja: 23 kwietnia 2021
 

Planujesz wyjazd na Islandię? Przyłącz się do nas - zaoszczędzisz i zobaczysz więcej!