DANE
   HISTORIA
   LUDZIE
   JĘZYK
   KUCHNIA
   TURYSTYKA
   KSIĄŻKI
   FAQ
   SONDA
   INNE STRONY
   WIADOMOŚCI
   ARTYKUŁY
   KAWIARENKA
INNE
   O AUTORZE
 

Co musisz wiedzieć przed wjazdem na Islandię w czasie Covid-19

Wiele osób pyta nas, jak wygląda przekraczanie granicy Islandii w dobie pandemii koronawirusa. Poniższe informacje są aktualizowane na bieżąco, oto stan na dzień 1 października 2021:

Wszyscy przyjezdni, którzy zostali zaszczepieni, lub posiadający dokument potwierdzający przejście infekcji, są poddawani bezpłatnemu testowi i nie muszą iść na kwarantannę.

Powyższa zasada dotyczy obywateli państw EOG (w tym Polski), Izraela, USA i Kanady.

Osoby niezaszczepione przyjeżdżające na Islandię obowiązuje obowiązek posiadania testu z kraju oraz dniowa kwarantanna. Po przekroczeniu granicy osoba taka musi poddać się testowi, a następnie udać się na 5-6 kwarantannę. Po tym czasie wykonywany jest kolejny test (oba bezpłatnie). Po otrzymaniu wyniku pozytywnego można opuścić miejsce izolacji.

Dla tych osób powraca możliwość odbycia kwarantanny w domu, jednak osoby, które nie mają odpowiednich warunków, będą musiały odbyć ją w ośrodku.

Kwarantanna dla osób niezaszczepionych dotyczy Islandczyków, osoby mieszkające na Islandii, oraz innych przyjezdnych.

Rozporządzenie jasno stwierdza, że osoba na kwarantannie domowej musi być sama. Jeżeli w mieszkaniu przebywają inne osoby, również muszą zostać poddane kwarantannie.

Przebywającym w ośrodku kwarantanny przysługują spacery na świeżym powietrzu.

Dzieci urodzone w 2005 roku i starsze muszą być poddane testom na granicy. Jeżeli test okaże się negatywny, dziecko zostaje zwolnione z kwarantanny (osoby które z nią podróżowały, nadal muszą jej przestrzegać).

Także osoby, które już przeszły infekcję, muszą wykonać bezpłatny test na granicy. Osoba tak powinna przedstawić test na obecność przeciwciał SARS-CoV-2/COVID-19 wykonane testem serologicznym ELISA. Wykonuje się go przez pobranie krwi, w Polsce kosztuje około 110 PLN. Test musi być w języku angielskim, lub należy przedstawić jego tłumaczenie. Na Islandii można go zrobić za 5000 ISK. Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów (po angielsku) znajdziecie tutaj.

Najwcześniej 3 doby przed przed przylotem należy wypełnić formularz on-line na stronie visit.covid.is

Jeżeli urzędnik na granicy nabierze najmniejszego podejrzenia, że zaświadczenie może być sfałszowane, osoba taka automatycznie kierowana jest do odbycia standartowej procedury, czyli test na granicy, 5-6 dni kwarantanny w zamknięciu i kolejny test.

Jeżeli przyjezdny zna datę powrotu, musi ją podać w formularzu. Jeżeli planowany pobyt jest krótszy niż czas kwarantanny, osoba taka będzie pod szczególną obserwacją, jako potencjalnie nieprzestrzegająca zasad kwarantanny.

Wszelkie ew. wątpliwości są rozstrzygane przez urzędników na granicy Islandii, a nie w Warszawie!

Powyższe zasady dotyczą także przeprawy promowej z Danii.

Na Islandii nie ma obowiązku czy zaleceń noszenia maseczek na zewnątrz (wewnątrz tylko w przypadku, gdy za zażąda tego zarządca miejsca).

Przed podróżą należy również szczegółowo zapoznać się z wytycznymi linii lotniczej i ich regulacji (np. obowiązku noszenia maseczki, etc.)

Zasady mogą być zmieniane w ciągu najbliższych tygodni i kolejnych miesięcy, dlatego należy na bieżąco sprawdzać informacje.

Ta strona będzie aktualizowana gdy pojawią się nowe informacje.

Więcej informacji na stronie www.covid.is

Więcej o samych miejscach izolacji

Więcej informacji w codziennych przeglądach dnia


Aktualizacja: 2 października 2021
 

Planujesz wyjazd na Islandię? Przyłącz się do nas - zaoszczędzisz i zobaczysz więcej!